Liga Katolicka

Synowska prośba o skandaliczną beatyfikację biskupa Enrique Angelelli

O beatyfikacji biskupa Enrique Angelelli

Głęboko zmartwieni i zranieni bezwzględną decyzją o wyniesieniu biskupa Enrique Angelleli na ołtarze jako męczennika, biorąc pod uwagę obszerną dokumentację i świadectwa, oraz pamięć tysięcy Argentyńczyków o jego otwartej wojowniczości na rzecz głoszenia marksizmu oraz współpracy z ruchem marksistowskim łącznie z walka zbrojna; a także biorąc pod uwagę uzasadnione zastrzeżenia co do okoliczności jego śmierci, my niżej podpisani prosimy wszystkich odpowiedzialnych o zawieszenie jego beatyfikacji z obawy o wywołanie skandalu i wyrządzenie szkody dla wiary Kościoła.

Buenos Aires, 9 listopad 2018

                            San Juan de Letran

Nuncjusz Apostolski w Argentynie

S.E.R. Bp Leon Kalenga Badikebele

Z wyrazami najwyższego poważania:

Jako dzieci Kościoła zwracamy się do was, aby wyrazić naszą najgłębszą troskę i  zakłopotanie wobec procesu beatyfikacyjnego biskupa Enrique Angellellego, w którym dobrze uzasadnione i poważne zastrzeżenia przedstawione przez grupę prawników, wiernych, a nawet biskupów zostały skandalicznie i rażąco odrzucone.

W efekcie, orzeczenia sądowe i kościelne , w których nie ma wystarczających dowodów, by mówić o jego śmierci jako  o prowokacji, zostały zignorowane, podczas gdy istnieją mocne dowody, a nawet osobiste świadectwo wręcz przeciwne. Z drugiej strony, w zamian,  została wsparta fałszywa wersja jego męczeństwa wytworzona przez kapucyna, brata Puigjané, który po latach uczestniczył w ataku terrorystycznym na jednostkę wojskową, za który został skazany na karę więzienia.

Zignorowane zostały również osobiste świadectwa co najmniej trzech biskupów naszego kraju:

biskupa Bernardo Witte (następcy Angellelliego), biskupa Carmelo Juan Giaquinta i biskupa Antonio Baseotto, co stanowi postepowanie całkowicie nieprawidłowe i niewytłumaczalne.

Spośród tych świadectw, jak również innych, pochodzących od osób spoza Kościoła, odnotowano zapis jednoznacznie sprzeczny z Ewangelią, rozpowszechniając podziały wśród wiernych, zachęcając do niezgody w duchowieństwie, a nawet wyraźne faworyzowanie zbrojnej działalności partyzantki marksistowskiej w Argentynie.

Na odstawie tych sprawdzonych kwestii, które z drugiej strony zostały już szeroko rozpowszechnione przez prasę ogólnokrajową i międzynarodową, a do których powracamy w tym  liście, byśmy mogli w pełni zdawać sobie sprawę z powagi problemu, dochodzimy do wniosku;

  1. że śmierci biskupa Enrique Angelellego nie można nazwać męczeństwem, ponieważ nie była ona zamierzona, a tym bardziej nie spowodowana  nienawiścią do wiary.
  2. że jego rozległa i sprawdzona bojowość w marksistowskim terroryzmie jest absolutnie nie do pogodzenia z doktryną katolicką i całkowicie dyskwalifikuje go, by mógł stać się wzorem cnoty dla wiernych Kościoła.

Uważamy zatem, że jeśli nie zostaną wzięte pod uwagę te zasady, dla wielu wiernych nieuchronnie nastąpi skandal, poważnie szkodząc szacunkowi należnemu procesom kanonicznym Kościoła, jak tez dyskredytując Kongregacje Spraw Kanonizacyjnych, która najwyraźniej działałaby pod silną presją ludzką, odwracając się od sprawiedliwości i obowiązku dawania  świadectwa Prawdzie. Niedawne orędzie argentyńskiej Konferencji Episkopatu – „Wielkanoc Riojana, radość Kościoła” – w tej perspektywie nie tylko nie przyczynia się do tak zwanego pojednania Argentyńczyków, ale zostało to przyjęte przez wiele dusz jako autentyczna zdrada i lekceważenie ich wiary.

Dlatego niżej podpisani prosimy za waszym pośrednictwem, z szacunkiem i z cala stanowczością o zawieszenie beatyfikacji byłego biskupa La Rioja zaplanowanej na kwiecień i w tej intencji  z ufnością wzywamy w specjalnym błaganiu nasza Matkę Boża Różańcowa, która jako Matka Wspomożycielka ostrzegała nas w Fatimie o błędach komunizmu i jego ekspansji w wyniku braku naszego nawrócenia.

MODLITWA W TRUDNEJ SYTUACJI

Matka Boża Różańcowa z Fatimy, Ty, któraś pokonała komunizm w Związku Radzieckim, nie pozwól, aby błędy komunizmu rozprzestrzenione po całym świecie nadal siały spustoszenie w Kościele, który Chrystus powołał jako Światło świata. Matko Boża, dzisiaj zwracamy się do Ciebie szczególnie, ponieważ panujące zamieszanie pragnie, uczynić męczennikiem, przyjacielem ubogich i wzorem pasterza i kapłana  biskupa Angelelliego, którego opatrznościowy wypadek uwolnił od dalszego wyrządzania krzywdy swoim wiernym marksistowskimi ideologiami, które prowadzą do walki klas, głębokiej nienawiści i utraty wiary.

Matko Boża, która uczysz nas, że grzech jest prawdziwym złem, a wieczne piekło jego straszliwą konsekwencją, prosimy Cię o Łaskę wytrwania w dobrym boju wiary, w walce przeciw apostazji, niemoralności, aborcji i ideologii gender.

Matko Boża, bron nas od materializmu i liberalizmu. Matko Boża, uczyń chrześcijańskie rodziny szkołami prawdziwej doktryny katolickiej, zachowaj je od fascynacji światem i środkami komunikacji , które nie służą dobru. Matko Boża, któraś objawiła nam, że przez grzechy nieczystości najwięcej dusz idzie do piekła, bron młodzież i strzeż rodziny, opiekuj się kapłanami, aby byli drugimi Chrystusami, mężczyznami żyjącymi w celibacie i świętymi, aby byli godnymi szafarzami Najświętszej Ofiary Ołtarza.

Matko Boża i Nasza Matko, nie opuszczaj nas w tej nieszczęsnej godzinie, kiedy narastają śmiertelne grzechy świata i już słychać trąby aniołów, spójrz na nas Twoimi miłosiernymi oczami i umocnij naszą Wiarę, Nadzieję i Miłość, bo jak Chrystus zapowiedział; wiarę trudno będzie  znaleźć, miłość ostygnie, a samego Jego Wikariusza, demony potrząsną jak wiatr pszenicą. Amen.

0
Podpisy osiągnięte